Αυτοτελή έργα – γράμματα διαστάσεων 24.4 x 20.4 cm υλοποιημένα με διάφορα υλικά και τεχνικές , που συνθέτουν λέξεις από το κείμενο ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ


Independent art projects containing letters that form words from the text ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ . Size 24.4 x 20.4 cm , different techniques and material are used.

DAS GEDACHTNISS MEMORY GERMAN

DAS GEDACHTNISS      GERMAN MEMORY       24.4 x 285.6cm 

DAS GEDACHTNISS 3x4              73.2x102cm

DAS GEDACHTNISS 4x4            97.6x81.6cm

DAS GEDACHTNISS 5x3        122x 61.2cm